top of page

Poslanecký týden na Prachaticku: Investice do sportu, nový vodojem a čistička


Začínáme se pomalu, ale jistě zase vracet do normálního života. A tak jsem mohl po delší době využít poslanecký týden pro osobní setkávání s lidmi ve svém regionu.

V pondělí jsem se ve své kanceláři setkal mmj. s ředitelem Sportovního zařízení města Prachatice panem Karlem Dvořákem. Zejména jsme se bavili o plánovaných investicích a postupném otevírání sportovišť po dlouhém uzavření kvůli nepříznivé epidemiologické situaci. Odpoledne jsem navštívil město Volary, kde proběhlo příjemné setkání na radnici se starostou Vítem Pavlíkem a radním Václavem Bajčíkem. Probírali jsme plánované investice, jako třeba novou čističku odpadních vod.


ZŠ Zlatá stezka


V úterý jsem se v kanceláři setkal s ředitelkou ZŠ Zlatá stezka paní Lenkou Královou. Jako člen Školského výboru jsem se chtěl dozvědět další názory, podněty a informace v oblasti základního školství. Hlavním tématem samozřejmě byla složitá situace ohledně distančního vzdělávaní a jsem rád, že si s tím paní ředitelka i její kolegové výborně poradili. Patří jim za to velký DÍK. Dále jsem také navštívil radnici v Prachaticích, kde mě uvítal pan místostarosta Miroslav Lorenc. V kanceláři mě seznámil s plánovanými projekty, jako jsou například nový vodojem, oprava povrchu na tzv. Tankovce, budování singltreku, stání pro karavany a možnosti dalšího využití staré střelnice. Navštívili jsme také osobně nově budovanou střelnici a nádherný Areál lesních her.


Odpadové hospodářství v Prachaticích


V dalších dnech jsem se setkal s vedoucí odboru životního prostředí města Prachatice paní Marií Peřinkovou. Hlavním bodem byly odpady. Nárůst množství i cen, se kterým se potýkají téměř všechna města. Budou se muset hledat další cesty, jak lidi motivovat k třídění nebo se bude muset bohužel sáhnout ke zvýšení poplatku za svoz odpadu.


Ekocentrum Dřípatka


Navštívil sem také CEV Dřípatka v Prachaticích, která patří vůbec mezi první ekocentra v České republice. Její činnost je velmi bohatá. Pro školní i mimoškolní děti/studenty zajišťuje ekologické výukové programy. V odpoledních hodinách nabízí dětem zájmové kroužky zaměřené na ekologii, přírodu a šetrné chování k životnímu prostředí. Poměrně nedávno se přesunula do nově zrekonstruovaných moderních prostor, které mi ukázali ředitel DDM Jiří Machart, vedoucí pracoviště paní Vlasta Mrázová a místostarosta Prachatic Jan Klimeš. Nové prostory jsou opravdu nádherné a nabízí i hezké ubytování se 40 lůžky. Skvělé místo, kde děti a mladí lidé nenásilnou formou získávají nové zážitky, dovednosti a vztah k přírodě.Na závěr jsem navštívil malebnou obec Chelčice. Na úřadě mě přivítal starosta Jiří Iral, který je také krajským předsedou Sdružení místních samospráv ČR. Následně mě provedl celou obcí. Úplně jsem koukal, co se jim i s poměrně malým rozpočtem povedlo v Chelčicích vybudovat a opravit. Podle toho se pozná dobrý starosta! A lidé to umí ocenit. Přece jen už je starostou nepřetržitě od roku 1998. Klobouk dolů. Seznámil mě také potom s ředitelkou Chelčického domova sv. Linharta paní Klárou Kavanovou Muškovou. Domov v současnosti provozuje ambulantní služby STD a terénní pečovatelskou službu pro celou řadu klientů. Nádherně zrekonstruované prostory a opravdu rodinná atmosféra. A neustále hledají další a další cesty, jak areál ještě více zútulnit pro své klienty.

bottom of page