top of page

Mikroténové sáčky a odpadový zákon ve sněmovně


Po několika měsících společné práce, napříč politickým spektrem, se na pořad jednání Poslanecké sněmovny dostal můj pozměňovací návrh k novele zákona o obalech. Bohužel se o něm nestihlo jednat, ale příště už to určitě vyjde. Tento pozměňovací návrh spočívá v tom že obchody s větší rozlohou než 200 metrů čtverečních by vedle míst, kde si lidé berou mikrotenové sáčky, musely umístit cedulku s varováním, že tyto sáčky škodí životními prostředí. Určitě nechceme přicházet s restriktivním přístupem v podobě zpoplatnění či zákazu mikrotenových sáčků. Chceme pouze, aby supermarkety a další obchody své zákazníky vzdělávaly a nabádaly k nižšímu využívání mikrotenových sáčků. U tohoto návrhu jsme se inspirovali u našich kolegů ze Švédska, kde se díky tomuto varování snížila spotřeba tohoto zbytečného obalu až o 11 %. I kdyby to v České republice mělo být jen o pár procent, tak to má určitě smysl. Velký dík patří při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu také organizaci Youth, Speak Up, která sdružuje mladé politiky a zástupce organizací pro mladé lidi.


Také jsem předložil, spolu s dalšími kolegyněmi a kolegy z poslaneckých lavic, pozměňovací návrh k zákonu o odpadech, který by měl přinést změnu a zjednodušení procesu odvádění poplatku za ukládání odpadů na skládku. Při aktuálně nastavené legislativě chybí finanční odpovědnost provozovatelů skládek za nevybrání poplatku od původců odpadu. Předkládaná vládní novela se snaží na problematickou situaci reagovat zavedením přímé poplatkové povinnosti původce, ale chystaný způsob výběru poplatku je velmi složitý na administrativní a kontrolní činnost, jak ze strany soukromého sektoru, tak státního aparátu. V tomto ohledu je podle mě vhodnější nechat povinnost za odvedení poplatku na provozovateli skládky, a to i v případě, že jej od původce (obce, firmy) vůbec nevybere. Výsledkem bude zamezení odběru odpadů na skládku od původce odpadu, který za uložený odpad nezaplatil poplatek. Zároveň předložený pozměňovací návrh zmírňuje dopady navýšení poplatku za ukládání odpadů na obce, a vlastně nepřímo i na nás. Na jejich obyvatele. Díky našemu návrhu tak budou motivováni všichni tak, aby na třídící slevu dosáhlo co nejvíce obcí.


Momentálně jsem také zpravodajem předkládaného zákona Ministerstva životního prostředí o invazivních druzích rostlin, které umí opravdu nadělat paseku v naší české krajině. Hlavně ta lupina (vlčí bob), která je opravdu pěkná, ale do naší krajiny prostě nepatří. Setkáme se s ní často u nás na Šumavě. Je třeba se proti těmto invazivním druhům účinně bránit.

Také se na mě poslední dobou často obracíte ohledně dvou témat. Jedním z nich je zákaz klecových chovů slepic. Budu hlasovat PRO. Návrh kolegy Kolovratníka nabízí rozumný kompromis.

bottom of page