top of page

Úvod

Narodil jsem se v únoru roku 1994 v Praze, ale brzy jsme se s rodiči přestěhovali do jižních Čech. Nejprve jsme bydleli ve Vimperku a později jsme se přesunuli do Husince, kde bydlím dodnes. Vystudoval jsem, v nedalekých Prachaticích, všeobecné gymnázium a Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor Hospodářské dějiny). Věnuji se sportu, kultuře, životnímu prostředí a jsem hrdým otcem dvou koček.

Regionální zastupitelstvo

Již od mladického věku mi nebylo lhostejné moje okolí a zajímal jsem se o dění v obci. Na základě toho jsem ve svých 20 letech v roce 2014, společně s mými kolegy, sestavil kandidátní listinu do komunálních voleb v Husinci za hnutí ANO a postavil se do jejího čela. Chtěli jsme věci v našem městě změnit od základů. Volby se nám podařilo s výrazným náskokem vyhrát a já jsem se stal novým zastupitelem. Později také předsedou kulturní komise, která začala oživovat kulturní život v naší obci. V roce 2018 jsme vítězství v komunálních volbách přesvědčivě obhájili a já jsem se stal kromě zastupitelem také novým Radním. Potěšilo nás, že občané naši práci ve volbách ocenili.

Poslanecká sněmovna

V roce 2017 jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na šestém místě kandidátní listiny hnutí v Jihočeském kraji. Tehdy jsem skončil jako první náhradník a do Sněmovny jsem se nedostal, načež v roce 2019 byla zvolena poslankyně Radka Maxová do Evropského parlamentu a mandát v tom českém ji automaticky zanikl. Na základě toho jsem v červnu roku 2019 složil slib jako poslanec Parlamentu ČR, kde pracuji zejména ve Výboru pro životní prostředí a ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 

Kultura

Nadále jsem aktivním zastupitelem v oblasti kulturního života ve městě a podílím se na organizování a pořádání akcí, včetně Husových oslav, festivalu Husfest a dalších. Snažím se aktivně pomáhat a komunikovat se starosty, odborníky a širokou veřejností. Pro tyto účely jsem také otevřel poslaneckou kancelář v Prachaticích, kde se s nimi mohu pravidelně setkávat. A pokud se nemýlím, tak jsem aktuálně jediný poslanec za Prachaticko, který zde má otevřenou oficiální poslaneckou kancelář pro veřejnost.

O MNĚ

bottom of page