top of page

Březnový poslanecký týden

Březnový poslanecký týden na Prachaticku!

V pondělí jsem se v kanceláři setkal s paní Zdenou Hrůzovou, která je předsedkyní místní organizace Seniorů ČR. Krásně jsme si povídali a přijal jsem také záštitu nad jejich akcí Country bál, která se uskuteční 9. 4. v Národním domě v Prachaticích. Už se moc těším. V kanceláři mě také navštívil místostarosta města Prachatice Miroslav Lorenc, který mi představil aktuální projekty města i podporu města směrem k Ukrajině. V dalších dnech jsem navštívil zámek ve Vimperku a povídal si s jeho kastelánem panem Vojtěchem Brožem. Opět jsem načerpal zajímavé informace a podněty pro sebe i ostatní kolegy v podvýboru pro kulturu. Na to krásně navázalo setkání s ředitelkou Městské knihovny v Prachaticích, kde jsme se hlavně bavili o nutnosti podpořit a zrealizovat výstavbu nové knihovny v prostorách bývalé hasičské zbrojnice. Návštěvníci, zaměstnanci i knihovna si to rozhodně zaslouží. Neposlední setkání bylo s vedoucí odboru životního prostředí v Prachaticích paní doktorkou Peřinkovou. Bavili jsme se zejména o odpadech a výměnách starých kotlů. Rád jsem získal zpětnou vazbu na některé poslanecké návrhy a podněty do další práce. Opět jsem se také setkal se starostou Volar, panem Vítem Pavlíkem a naším radním panem Václavem Bajčíkem. Seznámil jsem se s novinkami a plánovanými projekty ve Volarech. Bylo to příjemné setkání a rád v rámci svých možností pomohu. Týden jsem zakončil s kolegy z Jihočeského kraje jako delegát na volebním sněmu Mladého ANO. Těším se na spolupráci s novým vedením.

bottom of page